Menadżer Ariany, Scooter Braun, o ataku: „Odpowiemy wszystkim, co myślicie, że nam zabraliście”