”no tears” i ”thank u, next” w 10-tce najlepszych piosenek 2018 roku według The Guardian